Den 14/6-23 finns möjlighet för i år

att boka 1/4 djur vikt ca 45-49kg

eller 1/8 djur vikt ca 23-25kg

Vikten är uppskattad på slaktvikten - 30%.

är vackumpackat och delat i lagom bitar, även färsen är mald.