Fåren

Vi har en liten besättning med tackor och en bagge. Dom får ett antal lamm på våren. Dessa går, som alla andra djur på våra gårdar, fritt. Dom är inne på en bädd den stunden på året som dom ska lamma. Sen kan dom gå in och ut som dom vill.

Dom har en egen fålla dom kan gå in i om dom vill vara för sig själva, men oftast går dom ut till ungdjuren(nötkreaturen) och går på betet. Lammen får gå med sina tackor hela våren och sommaren och en del av hösten. Därför har vi enbart lamm till försäljning på hösten, när de har växt färdigt. 

  • Jag är herren på täppan!
  • Lambi!