Nötkreaturen

Vi har en dikobesättning. Detta betyder att kalven får gå med sin ko och dricka mjölk hela tiden, från och med att de föds på våren och en lång bit in på hösten.

Med våra djur blir det inget direkt "kosläpp".Eftersom att de alltid kan gå ut. Så när dom kommer till sitt sommarbete tycker dom att allt gräs är mer intressant än att hoppa runt. Det brukar resultera i att de stannar precis utanför djurvagnen och äter istället. Det finns en viss tjusning i det också, självklart!

Den största delen av deras mat odlar vi själv på vår mark. När vi odlar använder vi ingen konstgödning, utan bara naturgödsel från djuren.

  • Kameror är intressanta!
  • På sommarbete!
  • Under transporter har vi koll så att djuren har det bra!
  • På sommarbete!