Transporter

Alla transporter med djuren försöker vi köra själv. Vi har en stor djurvagn som vi använder när vi släpper ut djuren på sommarbete. Självklart använder vi samma släp när de sen ska hem igen!

När djuren ska åka till slakt åker de i ett boggi bojsläp. I vår bojsläp har vi en kamera så att vi har kontroll på vad som händer. 

Våra djur står lösa i släparna, alltså inte uppbundna. Detta gör att de är lugnare när vi lastar och lossar. När djuren sedan har varit på kontrollslakteriet hämtar vi hem dem i en av våra egna kylbilar.  

Vi väljer att köra alla transporter själv eftersom att vi då vet att de har stått i ett släp så kort tid som möjligt. Samt att djuren inte blir uppstressade då de känner igen oss. 

  • Vårt bojsläp!
  • Bild på den skärm vi har i bilen. Här ser vi djuren under hela färden!
  • Den lilla kylbilen!
  • Den stora kylbilen!