Nu när vi låter slakteriet stycka har det blivit några små ändringar. Slakteriet  tar karren lite högre upp, därför blir bogrevbenen mindre. Lämpar sig bäst till tjocka revben. Fyra bitar på sidofläsk är borttaget. 

Inälver eller huvud är ej inräknat i vikten, detta köper man extra till om man önskar.

Styckningschema gris
Styckningsförslag Styckningsförslag