Grisarna

Vi har något man kallar integrerad grisbesättning. Detta betyder att vi har moderdjur och föder upp alla kultingar till slakt grisar som blir av moderdjuren

Vi har ca ett tiotal suggor(detta skiljer lite) och så har vi vår galt.

Vi vaccinerar ej våra djur och vi ger dom så lite antibiotika som möjligt. Vi använder oss av gamla beprövade sätt istället, med en liten modern twist på. Det med medel som vi ger dessa djur är avmaskningsmedel och skabbmedel.

Vi har övervakningskameror, så vi är rätt moderna ändå. Dessa är bra när tex dom ska få smått. Då kan jag kontrollera suggan via min telefon och se om hon har börjat grisa eller inte. Jag behöver inte störa i onödan.

Våra suggor och galt är frigående inne med ätbås.

Med ätbås menar jag att man låter var och ett djur få äta själva. När dom har ätit färdigt släpper man ihop dom igen. När det är dags att dom ska grisa så har damen ifråga flyttat upp i en egen box med egen plats med värmelampa till kultingarna. Många har att man avvänjer smågrisarna vid en speciell vecka. Detta har vi ej. Vi låter dom vara med sin sugga tills vi ser att alla äter bra själva. Så detta kan skilja faktiskt några veckor här.

När de sedan är avvanda flyttar dom till en stor box där dom har vattenkopp och en foderautomat. Detta gör att dom har fri tillgång på mat hela dygnet och det blir ej stressigt. När smågrisarna har blivit en bit ännu större kommer den sista flytten. Då öppnar vi dörren och så får dom själva promenera ut till vår stora lösdrift som dom ska gå i. Denna är precis som innan med vatten och foderautomater och som dom har haft hela tiden mycket mycket halm och ännu större ytor som dom kan springa på.

Då våra kossor åker till sitt sommarbete får grisarna ta över även deras lösdrift. Detta kallar vi då för "grissläpp".

  • Titt-ut!
  • Griskultingar på vift!
  • Här ligger vi och solar!
  • Det är mysigt under värmelampan säger katten!
  • Vi solar!
  • Vi solar!
  • Man kan inte göra något annat än att tycka om solen!